Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, öğrencileri hem akademik hem de akademik olmayan alanlarda başarıya ulaştırmak için titizlikle hazırlanmış iki yıllık prestijli bir programdır. Programımız, uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset ve siyaset teorisi odaklı, Siyaset Bilimi ve araştırma yöntemlerinde kaliteli bir eğitim sunmayı taahhüt eder. Bu zenginleştirici iki yıllık yolculuk boyunca öğrencilere, bölümümüz ve üniversitemizin diğer akademik birimleri tarafından sunulan çok çeşitli ileri düzey dersler aracılığıyla araştırma yöntemleri konusundaki uzmanlıklarını geliştirme fırsatı sunulmaktadır. 

Başvuru Takvimi:

 • Online Başvurular: 21 Ağustos 2023- 5 Eylül 2023
 • İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı: 7 Eylül 2023
 • Sınavlar ve Mülakatlar: 14 Eylül 2023
 • Sonuçların Açıklanması: 15 Eylül 2023

 

Nasıl başvurulur?

 

Başvuru Koşulları:

 1. Bir lisans diploması. Henüz mezun olmamış ancak yakın zamanda mezun olması beklenen aday öğrencilerin, ilan edilen kayıt dönemi sona ermeden önce mevcut programlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
 2. Üniversite eğitimi sırasında alınan dersleri gösteren bir lisans transkripti.
 3. En az 4.00 üzerinden 2.00 veya 100 üzerinden 60 not ortalaması
 4. Aday öğrenciler, aşağıdaki İngilizce Yeterlilik sınavlarında en az listelenen minimum puanları almalıdır.

 

 • FSEMPT: 75 /100
 • PTE Akademik: 55/90
 • TOEFL IBT: 78/120

 

 1. Tezli programlar için adayların ALES veya eşdeğeri bir sınavdan en az 55 (sözel, sayısal veya eşit ağırlık) puan almaları gerekmektedir.
 2. Aday öğrencinin başvurduğu programa ilişkin hedeflerini ve motivasyonlarını ifade etmek üzere yazdığı bir Motivasyon Mektubu. 
 3. Referans mektubu (varsa)

 

İngilizce Dil Yeterlilik Koşulları:

Program tamamen İngilizce olarak yürütülmektedir; bu nedenle, aday öğrencilerin çok iyi derecede İngilizce bilmeleri beklenmektedir. İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı için lütfen BURAYA tıklayınız!

 1. Başvuru sırasında yabancı dil yeterlilik şartını sağlayamayan adaylar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında ücretli olarak bir yıl süre ile İngilizce dil eğitimi alırlar. Bir Yıllık Hazırlık Programı ücreti, ilgili lisansüstü programın ücreti ile aynıdır. Hak edilen burs miktarı Hazırlık sınıfı programı ücretine de uygulanır.
 2. Öğrenci başka bir kurumda İngilizce dil eğitimi alamaz.
 3. Bir yıllık eğitim sonunda İngilizce Hazırlık Programında yeterli başarıyı gösteren adaylar yüksek lisans derslerine başlayabilirler. Bir yıllık eğitim sonunda başarısız olan adayların ise üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi:

 • Adaylar mülakata davet edilir ve mülakat sırasındaki performansları ayrı ayrı değerlendirilir.
 • Adayın genel değerlendirmesi aşağıdaki şekilde notlandırılır:

 

 1. Lisansüstü kabul sınavından alınan puan: 50%
 2. 100'lük sistemde not ortalaması: %10
 3. İngilizce Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden alınan puan: %10
 4. Mülakatta alınan puan (100 üzerinden): 30%

 

Daha fazla bilgi için lütfen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün web sitesini ziyaret edebilirsiniz.