CURRICULUM / DERS PLANI

The 1st  Semester / 1. Yarıyıl

 

 • POLS22T502E     Research Methods / Araştırma Metodları
 • POLS22T511E     International Relations Theory /  Uluslararası İlişkiler Teorisi
 • POLS22T521E     Comparative Politics / Karşılaştırmalı Siyaset
 • POLS22TEC01E   Elective Course I / Seçmeli Ders I

 

The 2nd  Semester / 2. Yarıyıl

 • POLS22T503E     Political Theory / Siyaset Teorisi
 • POLS22T501E     Seminar / Seminer
 • POLS22TEC02E   Elective Course II /Seçmeli Ders II 
 • POLS22TEC03E   Elective Course III Seçmeli Ders III

 

 

The 3rd and the 4th  Semesters / 3. ve 4. Yarıyıl

 •  POLS22500E      Master’s Thesis Yüksek Lisans Tezi

 

 

ELECTIVE COURSES / SEÇMELİ DERSLER

 • POLS22T505E     Contemporary Issues of International Law / Uluslararası Hukukta Güncel Meseleler
 • POLS22T506E     International Politics of the Middle East / Ortadoğu Uluslararası Siyaseti
 • POLS22T507E     Middle East Politics / Ortadoğu Siyaseti
 • POLS22T508E     Political Economy of the Middle East / Ortadoğu Ekonomi-Politiği
 • POLS22T509E     History, Culture and Religion in the Middle East / Ortadoğu'da Tarih, Kültür ve Din
 • POLS22T510E     Conflicts in the Middle East  / Ortadoğu’da Çatışmalar
 • POLS22T516E     Islam and Politics in the Middle East / Ortadoğu’da İslam ve Siyaset
 • POLS22T532E     Democratization: Theory and Practice / Demokratikleşme: Teori ve Pratik
 • POLS22T533E     Political Violence and Terrorism / Siyasal Şiddet ve Terörizm
 • POLS22T534E     Identity, Ethnicity and Nationalism / Kimlik, Etnisite ve Milliyetçilik
 • POLS22T535E     Media and Politics / Medya ve Siyaset
 • POLS22T536E     Comparative Revolutions / Karşılaştırmalı Devrimler
 • POLS22T537E     Religion and Politics in Comparative Perspective / Din ve Siyasete Karşılaştırmalı Perspektifler
 • POLS22T538E     Political Thought in Classical Islam / İslamın Klasik Döneminde Siyaset Düşüncesi
 • POLS22T541E     Comparative Political Regimes / Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler
 • POLS22T543E     Social Movements  / Toplumsal Hareketler
 • POLS22T544E     Global Governence  / Küresel Yönetişim
 • POLS22T545E     Human Rights in International Politics  / Uluslararası Siyasette İnsan Hakları
 • POLS22T546E     International Ethics / Uluslararası Etik
 • POLS22T547E     International Norms and Institutions / Uluslararası Normlar ve Kurumlar
 • POLS22T551E     Turkish Foreign Policy: Theory and Practice/ Türk Dış Politikası: Teori ve Pratik
 • POLS22T552E     Comparative Foreign Policy Analysis / Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi
 • POLS22T553E     Turkish Politics and Multiparty Democracy / Türkiye Siyaseti ve Çok Partili Demokrasi
 • POLS22T554E     International Political Economy / Uluslararası Politik Ekonomi
 • POLS22T555E     International Security / Uluslararası Güvenlik
 • POLS22T556E     Emerging Global Powers / Yükselen Küresel Güçler
 • POLS22T558E     Geopolitics of Energy and Environment / Enerji Jeopolitiği ve Çevre
 • POLS22T561E     European Politics / Avrupa Siyaseti
 • POLS22T563E     Issues in Russian Politics and Foreign Policy / Rus İç ve Dış Politikasında Meseleler
 • POLS22T564E     Politics of  East Asia / Doğu Asya Siyaseti
 • POLS22T566E     Issues in the Caucasian and Central Asian Politics / Kafkaslar ve Orta Asya’da Siyasetinde Meseleler
 • POLS22T567E     Politics in the Balkans and Central and East Europe / Balkanlar ve Orta ve Doğu Avrupa Siyaseti
 • POLS22T569E     American Politics and Foreign Policy / Amerikan Siyaseti ve Dış Politikası
 • POLS22T570E     Conflict Analysis and Resolution/ Çatışma Analizi ve Çözümü
 • POLS22T571E     Africa in World Politics / Dünya Siyasetinde Afrika
 • POLS22T572E     African History / Afrika Tarihi
 • POLS22T573E     Turkey-Africa Relations / Türkiye-Afrika İlişkileri
 • POLS22T574E     Politics and Society in Sub-Saharan Africa / Sahra-altı Afrika’da Siyaset ve Toplum
 • POLS22T575E     Politics and Society in East Africa / Doğu Afrika’da Siyaset ve Toplum
 • POLS22T576E     Politics and Society in South Africa / Güney Afrika’da Siyaset ve Toplum
 • POLS22T581E     China in World Politics / Dünya Siyasetinde Çin

 

 

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri iki yarıyıl boyunca toplamda 4 zorunlu ders, 1 seminer dersi ve 3 seçmeli ders alarak 60 AKTS'yi tamamlamak zorundadır. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler tez danışmanları gözetiminde tez çalışmalarına başlayabilirler.
 • Ders kredi ve AKTS değerleri için pdf formatında hazırlanmış ders planını inceleyebilirsiniz. Ders planına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ders içerikleri sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.